GISta Hungarorum

Több, mint térkép: történeti térinformatikai rendszer

Magunkról

A gazdaságtudományok és a közigazgatás terén már szinte természetessé vált, hogy igénybe veszik a földrajzi információs rendszerek (közkeletű angol rövidítése: GIS), vagy más szóval térinformatikai rendszerek segítségét az elemzések, illetve döntések meghozatala során. E honlap mögött Magyarország, illetve a Kárpát- medence nagyobb térsége múltjának olyan – történész, néprajzos és geográfus – kutatói állnak, akik már hosszabb ideje szeretnék az általuk felépített adatbázisok megszólaltatásához felhasználni a térinformatikai rendszerek eszköztárát.

Ehhez azonban nem elég megvásárolni az informatikai piacon elérhető valamelyik GIS- szoftvert, el kell készíteni hozzá a vizsgált korszak digitális alaptérképeit a megfelelő rétegekkel, s kezelni kell a helységek névváltozatainak, a települések egybeolvadásainak és különválásainak problémáit, egyszóval ki kell alakítani hozzá egy keretrendszert.

Mindez olyan feladatokat jelent, amelyek megoldására OTKA támogatással az MTA BTK Történettudományi Intézete kutatói és a Pécsi Egyetem történész-oktatója a Debrecen Egyetem, illetve az ELTE földrajzos és térinformatikai szakemberei segítségével közösen vállalkoztak.

A fejlesztésünknek a GISta Hungarorum fantázianevet adtuk – utalva a térinformatikai rendszer közkeletű angol rövidítésére (GIS: Geographic Information System) és a két Gesta Hungarorumra. A kettős utalás – az angol rövidítésre, illetve a magyarok cselekedeteit megörökítő középkori művekre – úgy véljük, önmagában is jelzi, hogy esetünkben a térinformatikának történeti célú, s méghozzá Magyarországra vonatkozó keretrendszeréről van szó. Ezt nemcsak a magunk számára készítjük. Szeretnénk majd hozzáférhetővé tenni minden lehetséges felhasználó, különösen a magyarságtudományok művelői számára. Addig is folyamatosan beszámolunk a munka előrehaladásáról, és rendszeresen közkinccsé tesszük látható erdményeinket.

Mivel törekvésünk a történeti földrajz tágabb perspektívájába illeszkedik, s a történeti Magyarország dualizmuskori térinformatikai rendszerének kiépítői közül többen is tagjai az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottságának, s ennek vezetői is nyitottak voltak erre, ezért célszerű volt az interneten közreadásra szánt oldalainkat a Történeti Földrajzi Albizottság honlapjába integrálni.

Az Együttműködő partnerek menüpontja is jelzi, projektünk megvalósítását több intézmény is támogatja. Nyitottak vagyunk másokkal is az esetleges együttműködésre. Elektronikus levélcímünk megtalálhatók a Kapcsolat menüpontnál.

Történeti Térinformatikai Tanulmányok

Alapvetően a dualizmuskori történeti térinformatikai keretrendszer segítségével végzett kutatások eredményeinek megismertetése, s egyúttal a GISta Hungarorum népszerűsítése érdekében indítjuk útjára a Történeti Térinformatikai Tanulmányokat.

 1. Demeter Gábor – Szulovszky János: Több mint térkép: a történeti térinformatika lehetőségei.

 2. Szulovszky János: Magyarország iparosainak és kereskedőinek czim és lakjegyzéke (1892) adatainak elemzése térinformatikai eszközökkel.

 3. Jakobi Ákos: A térbeli elhelyezkedés differenciáló szerepe a 20. század eleji Magyarországon. (2018) Letölthető ide kattintva.

 4. Pénzes János: Fejlettségi különbségek a történelmi Magyarország térszerkezetében (1910). A perifériák lehatárolásánál használt módszerek történeti alkalmazásának összevetése és eredményei. (2018) Letölthető ide kattintva.

 5. Demeter Gábor: Területi egyenlőtlenségek, perifériák és funkcionális régiók elkülönítése a történeti Magyarország területén (1890–1910). (2018) Letölthető ide kattintva.

 6. Demeter Gábor – Radics Zsolt – Pénzes János – Szilágyi Zsolt: Funkcionális és fejlettségi régiók, törésvonalak Köztes-Európában 1910–1930 között. Módszerek és adatok. (2018) Letölthető ide kattintva.

 7. Szilágyi Zsolt: A Kárpát-medence fejlettségi membránja 1910-ben. A fogalomalkotás és a vizualizálás egy lehetséges módszertani megoldása, az eredmények kontextualizálási kísérlete. (2018)Letölthető ide kattintva.

 8. Szilágyi Zsolt: Az életminőség területi különbségeinek változása a 20. század első harmadában Magyarországon. (2018) Letölthető ide kattintva.

 9. Konkoly-Gyuró Éva – Balázs Pál: A történelmi Magyarország területhasználatának és felszínbo-rításának változása a dualizmus korában (2018) Letölthető ide kattintva.

 10. Demeter Gábor – Bottlik Zsolt – Karácsonyi Dávid: Fantomhatárok nyomában a posztszovjet térségben: a regionális egyenlőtlenségek történeti gyökerei és kapcsolata a mai konfliktuszónákkal (1897–2010) (2019) Letölthető ide kattintva.

 11. Demeter Gábor – Magyarosi Ádám – Bagdi Róbert: Beteg társadalom. Higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között. (Neuber Ede vizsgálatai alapján) (2021) Letölthető ide kattintva.

GIStorical Studies

A GISta Hungarorum történeti térinformatikai keretrendszer angol nyelvű népszerűsítés jegyében adjuk közre a GIStorical Studies c. periodikát. Egyelőre az OTKA-projekt keretében elkészülő kutatási anyagokat publikáljuk majd e füzetsorozatban.

 1. DEMETER, Gábor – BAGDI, Róbert: Tracing the Transforming Urban Elite and Methods to Analyze Spatial Patterns, Social Composition and Wealth Based on Census Data (Northeast-Hungary, 1870) (2018) Letölthető ide kattintva.

 2. DEMETER, Gábor – PÉNZES, János – RADICS, Zsolt: The Effect of Geopolitics on Regional Development: Did Changing Borders Influence the Regional Development Level in Central Europe Between 1920–1940? (2018) Letölthető ide kattintva.

 3. DEMETER, Gábor – BOTTLIK, Zsolt – KARÁCSONYI, Dávid: Phantom borders in Eastern Europe. The historical roots of regional inequalities and their relationship with present–day peripheries and conflict zones 1897–2010 (2022) Letölthető ide kattintva.

 4. SZEPESINÉ SIMON, Éva – DEMETER, Gábor: The Impact of Ottoman Rule on the Population and Settlement Structure of Southern Transdanubia (1540s–1780s) based on hGIS investigations (2023) Letölthető ide kattintva.

 5. DEMETER, Gábor: The 18th Century Historical Statistical Atlas of SZEPES / SPIŠ COUNTY / Szepes vármegye 18. századi történeti statisztikai atlasza (2023) Letölthető ide kattintva.

 6. DEMETER, Gábor: A munkácsi görögkatolikus püspökség 1806-os összeírásának történeti statisztikai atlasza / A Historical Statistical Atlas of the Greek Catholic Bishopric of Munkács based on the conscription of 1806 (2023) Letölthető ide kattintva.

 7. DEMETER, Gábor: „Számok és történelem” – a rurális Magyarország térképeken (1767–1867) / Stats on maps – rural Hungary, 1767–1867 (2023) Letölthető ide kattintva.

 8. DEMETER, Gábor: The 18th Century Historical Statistical Atlas of Pest County / Pest vármegye 18. századi történeti statisztikai atlasza (2024) Letölthető ide kattintva.

Együttműködő partnerek

 • MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • Debreceni Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Arcanum Kft.
 • Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete
 • Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Hasznos linkek

Kapcsolat